Bygger nytt og fullstendig restaurering av gamle delen