Invitasjoner og info til vinter & sensommerpartyet

   
INFO
Da har Høyangbjørn MC S&F N
satt en fast helg på Vinter & Crew Party`et.
Helgen nå vil alltid være den første hele helgen i Mars.
Som på Sensommerpartyet som alltid er den
første hele helgen i September.